Каталог товаров
Мой магазин
Выберите магазин
Ваш магазин не выбран
Адрес:
-
Время работы:
Пн-Вс: с 7:30 до 22:00
Телефон:
-
Каталог товаров

Декор дома

Назад к списку статей

Офіційні Правила та умови проведення акції «100 грн знижки на покупку»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Організатором акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 35679295, місцезнаходження 04201, м. Київ, вул. Полярна, 17-А (надалі – «Організатор»).

Терміни, що використовуються в Правилах:

Акція – маркетинговий захід, що проводиться Організатором з метою стимулювання продажу товарів у торгових закладах Організатора на території України (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування), а також на сайті Організатора в онлайн-магазині за адресою: leroymerlin.ua (надалі – «Сайт»).

Учасник Акції - фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує товари за умовами Акції у гіпермаркетах Організатора та на Сайті для особистих потреб у період дії Акції.
Акційний товар – всі товари у торгових закладах Організатора, а також всі товари, представлені на Сайті, за придбання якого Учасник Акції отримує можливість одержання Заохочення у вигляді знижки номіналом 100 (сто) грн. при покупці товарів на суму від 1000 (одної тисячи) грн. за умови наявності спеціального промокоду.

Промокод - спеціальний набір літер та цифр, що дозволяє отримати знижку-заохочення, що нанесений на паперовий носій або отриманий на електронний пристрій методом СМС або Viber-повідомлень. Приклад:

Правила акции - Купон 100 грнПравила акции - Купон 100 грн


Правила акции - Купон 100 грн

Акційний подарунок – знижка-заохочення, що надається Учаснику Акції за умови придбання ним у період дії Акції товарів у зазначених вище місцях на суму від 1000 (одної тисячі) грн. за умови наявності у нього спеціального промокоду.

Строк дії Акції: Акція проводиться у період з 18.10.2019 по 17.11.2019 включно.

Місця проведення Акції - на території України, окрім тимчасово окупованих територій, що визначені чинним законодавством України, в місцях проведення Акції, а саме в гіпермаркетах, та інтернет-магазині Організатора (надалі – Місця проведення Акції) за наступними адресами:

1. Гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 17-А;
2. Гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» за адресою: м. Київ, проспект Броварський, 3-В;
3.Гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 26;
4. Гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 12;
5. Гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» за адресою: Одеська обл., с. Фонтанка, Південна дорога, 1;
6. Інтернет-магазин ЛЕРУА МЕРЛЕН, Інтернет-адреса для замовлень: leroymerlin.ua

2. ЗАОХОЧЕННЯ

Під Заохоченням слід розуміти надання Учасникам Акції права отримати знижку за придбання товарів відповідно до умов цих Правил Акції.

Організатор Акції має право встановлювати, для кожного окремого гіпермаркета, відмінні (не однакові) ціни Учасникам Акції в залежності від місця придбання товарів.

У гіпермаркетах ЛЕРУА МЕРЛЕН Організатором Акції надається Учасникам Акції можливість отримати знижку в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами.

У інтернет-магазині leroymerlin.ua Учасникам Акції надається можливість замовити і придбати товари та право отримати знижку на покупку в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами.

Право отримати знижку надається лише в тому розмірі, що визначений умовами цих правил.
У разі якщо Учасник Акції купує товари, загальною вартістю менше, ніж зазначено в умовах цих Правил, знижка не надається.

Надання Заохочення Учаснику Акції є одностороннім правом, а не обовʼязком Організатора Акції.
Кількість Заохочень є обмеженою. Якщо товари, на які дається Заохочення, закінчилися в Місці проведення Акції, вважається, що Акція в даному Місці проведення закінчилася достроково.

Підставою отримання Заохочення є договір купівлі-продажу (придбання) Учасником Акції товарів в порядку та на умовах встановлених цими Правилами як підстава для одержання Заохочення. У разі розірвання в порядку і на підставах встановлених чинним законодавством України споживачем договору купівлі-продажу з подальшим поверненням того товару, за купівлю якого було отримано Заохочення, таке Заохочення теж повинно бути повернуто разом з товарами, за придбання якого Учасник Акції отримав право на отримання Заохочення.

Заохочення не підлягають обміну на грошові кошти за жодних умов.

Компенсація у будь-якій формі за невикористані Заохочення не видається.


3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

Взяти участь в Акції мають право всі покупці товарів у Торгових Точках Організатора, де проводиться Акція (надалі – Учасники Акції).

Під участю в Акції слід розуміти придбання Учасником Акції в Місці проведення Акції товарів/продукції щодо яких Організатором Акції надаються Заохочення.

Участь в Акції неповнолітніх осіб, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Будь-які зміни та/або обмеження щодо участі в Акції, в тому числі вирішення питання щодо надання чи ненадання Заохочення певному Учаснику Акції здійснюються Організатором Акції. Спосіб повідомлення Учасників Акції про зміни та/або обмеження щодо участі в Акції визначається Організатором Акції на його власний розсуд.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність Організатора Акції визначається чинним законодавством України.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Організатор прийматиме до розгляду будь-які претензії, що пов'язані із Заохоченнями в межах діючого законодавства України.

Організатор залишає за собою право продовжувати/скорочувати строк Акції та/або змінювати ці правила Акції на власний розсуд.

Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції.


5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції в Місці проведення Акції.


6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміст і умови цих правил акції має визначальний характер і є пріоритетним порівняно з флаєрами, листівками, каталогами та іншими видами інформування.

У разі повернення Учасником Акції в порядку і на підставах встановлених чинним законодавством України товару, за купівлю якого було отримане Заохочення, договір купівлі-продажу товару вважається розірваним разом з акційними умовами і Заохочення підлягає поверненню разом з товаром, за придбання якого Учасник Акції отримав Заохочення.

Приймаючи участь в Акції учасники Акції тим самим погоджуються з Правилами Акції. Участь в Акції прирівнюється до беззаперечної і безумовної згоди особи з умовами даних Правил.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або реклами та питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.