Будматеріали

Назад до списку статей

Купон на знижку


1. НАЗВА АКЦІЇ – «Купон на знижку»;

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ - «Знижка»;

3. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ - Товариство з обмеженою відповідальністю «Леруа Мерлен Україна» (надалі - «Організатор» )

4. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ. - Акція проводиться тільки серед відвідувачів магазину Леруа Мерлен за адресою: пр. Броварський 3В.

5. ПЕРІОД ВИДАЧІ КУПОНІВ - з «16» грудня 2017-го року по «17» грудня 2017-го року.

6. ПЕРІОД ВИКОРИСТАННЯ КУПОНІВ - з «16» грудня 2017-го року по «28» лютого 2018-го року.

7. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

Щоб стати учасником Акції, необхідно:

8. В період проведення Акції здійснити єдину покупку загальною вартістю 1000 (тисяча) грн або більше у магазині Леруа Мерлен за адресою: пр. Броварський 3В.
9. Під час здійснення покупки надати купон на знижку касиру.
10. В Акції бере участь весь асортимент товару, який представлений в магазині Леруа Мерлен за адресою: пр. Броварський 3В.
11. Фонд Акції обмежений та складає – 2 000 (дві тисячі) одиниць Купонів. Сума номіналів усіх Купонів за якими можна отримати знижку, становить не більше ніж 400 000 (чотириста тисяч) грн.
12. Щоб взяти участь у Акції необхідно виконати усі вищезазначені умови.
13. Повернення або обмін купона на грошовий еквівалент не здійснюється.
14. Один Учасник Акції може використати лише один Купон на знижку.

15. ІНШІ УМОВИ
Беручи участь в Акції, його учасники погоджуються з Правилами Акції.
Учасники самостійно несуть усі витрати пов'язані із їх участю у Акції та отриманні знижки.
Учасники Акції мають можливість отримати в результаті проведення Акції Знижки відповідності до умов, зазначених у цих Правилах.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ОРГАНІЗАТОР не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

ОРГАНІЗАТОР не несе відповідальність за неможливість Учасників скористатись правом на отримання Знижки через порушення та/або невиконання останнім умов та Правил Акції.

Якщо Учасник прийняв участь у Акції, не дотримуючись усіх її умов, то він не має права на отримання Знижки.

ОРГАНІЗАТОР залишає за собою право змінювати період проведення Акції та/або змінювати ці правила Акції на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасників Акції та громадськості.

Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

Знижки надаються лише у разі виконання Учасниками Акції, що здобули право на отримання Знижки, усіх вимог передбачених цими Правилами Акції. Усі результати Акції є остаточні й оскарженню не підлягають.

Фактом участі в цій Акції – Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

Порядок і спосіб інформування про умови Акції:

Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на офіційному сайті ОРГАНІЗАТОРА, що знаходиться за посиланням: https://www.leroymerlin.ua/

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається ОРГАНІЗАТОРОМ відповідно до вимог чинного законодавства України та укладених угод. При цьому рішення ОРГАНІЗАТОРА для Учасника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Знижки.

Контакти Організатора: Україна, м. Київ, 04201 , вул. Полярна 17 А, https://www.leroymerlin.ua/; + 38 044 498 46 16; + 38 044 498 46 01